Rasmus Claesson Sohlberg

Ordförande & Skådespelare

FÖDD: 2005

Hur kom du i kontakt med teatern?
Jag gick på öppethus på Kulturskolan.

Vad är ditt bästa teaterminne?
Sommarspelet Rasmus på luffen.

Vad är ditt värsta teaterminne?
Finns inga dåliga minnen.

Beskriv dig själv med 3 ord:
Glad, Vinnarskalle och Rolig.

Har du en drömroll?
Marty Mcfly.